President Office

Smt. Pushpa Baid,
Pavan, B-106, 107, Vidyut Nagar,
Queens Road, Jaipur - 302021,
Rajasthan, India
93141-94215
PushpaBaid312@gmail.com

Secretary Office

Smt CA Taruna Rakesh Bohra,
301, Sadhana Place, Maratha Colony,
Dahisar East, Mumbai - 400068,
India
89766-01717
TarunaJain365@gmail.com

ABTMM.IN